Cererea, împreună cu documentele de contractare se vor trimite în format electronic (pdf),  semnate electronic  cu semnătura electronică  a reprezentantului legal, la adresa unică de email: contractare@casar.ro Titlul de subiect al emailului va fi  obligatoriu abrevierea ID şi denumirea furnizorului. Astfel la Subject se va scrie: ID – SC..........

 
Veti primi un email cu numar de inregistrare .
In cazul in care nu veti primi un raspuns in timp de doua zile, va rugam sa trimiteti un email pe adresa casar@casar.ro  cu subiectul "Nu am primit numar de inregistrare, ID – SC.........."
 

 

 

Fișiere atașate

Cerere_ID - 2021.doc Documentele de contractare ingrijiri medicale la domiciliu.docx DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE 2021 id.doc Declarație de program, model ANEXA_45 id.docx Structura de personal, model ANEXA_49 id.docx