Cererea, împreună cu documentele de contractare , declaratie pe proprie raspundere , declarație de program , structura de personal, declarație furnizori, se vor trimite în format electronic (pdf),  semnate electronic  cu semnătura electronică  a reprezentantului legal, la adresa unică de email: contractare@casar.ro Titlul de subiect al emailului va fi  obligatoriu abrevierea DM şi denumirea furnizorului. Astfel la Subject se va scrie: DM – SC .........

 

Veti primi un email cu numar de inregistrare .
In cazul in care nu veti primi un raspuns in timp de doua zile, va rugam sa trimiteti un email pe adresa casar@casar.ro  cu subiectul "Nu am primit numar de inregistrare.DM – SC............"