În atenția furnizorilor de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, care doresc să încheie cu CAS ARAD contracte de furnizare servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale în condițiile noului Contract-cadru aprobat prin HG nr.521/2023 și a Ordinului MS/CNAS nr.1857/441/2023:

Procesul de contractare pe toate domeniile de asistență medicală se va desfășura în luna iunie 2023.
Data limită de finalizare a procesului de contractare este 30.06.2023.

Urmează să vă informăm cu privire la documentele necesare contractării pentru fiecare tip de asistență medicală, precum și la perioada de transmitere a acestora la CAS Arad, în vederea încheierii noilor contracte, cu valabilitate de la 1 iulie 2023.