Documentul portabil S1 - Înregistrare pentru asigurare medicală

 

Documentul portabil S1 (înlocuieşte formularele europene E 106, E109, E120 şi E121), se emite în temeiul dispoziţiilor Regulamentului (CE) nr. 883/2004, al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Regulamentului (CE) nr. 987/2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, cu modificările şi completările ulterioare şi reprezintă un document care atestă dreptul la asistenţă medicală în alt stat membru al Uniunii Europene/ Spatiului Economic European/Confederaţia Elveţiană/Regatul Unit la Marii Britanii și Irlandei de Nord în care o persoană îşi are reşedinţa, atunci când acesta nu coincide cu statul în care persoana este asigurată.

Deţinătorul documentului portabil (DP) S1 beneficiază în statul membru de reședință de prestațiile în natură acordate, în numele instituției competente, de către instituția de la locul de reședință, în conformitate cu dispozițiile legislației pe care o aplică, ca și cum ar fi fost asigurat în temeiul legislației menționate.

 

In vederea emiterea documentului portabil S1 cererea va fi insotita de urmatoarele documente :

  1. LUCRATOR SALARIAT / INDEPENDENT FRONTALIER

a) dovada reşedinţei în alt stat membru al Uniunii Europene/al Spaţiului Economic European/Confederația Elvețiană/Regatul Unit la Marii Britanii și Irlandei de Nord ;

b) declaratie pe proprie raspundere a lucrătorului frontalier ;

  1. LUCRATOR DETAȘAT

a) dovada reşedinţei în alt stat membru al Uniunii Europene/al Spaţiului Economic European/Confederația Elvețiană/Regatul Unit la Marii Britanii și Irlandei de Nord ;

b) declaratie pe proprie raspundere ca este detinatorul formularul A1 - în cazul lucratorului detasat și în caz de pluriactivitate (situația în care lucrătorul desfășoară simultan, în mod obișnuit, activitate salariată/ independentă în două sau mai multe state membre) ;

3.PENSIONAR

a) dovada reşedinţei în alt stat membru al Uniunii Europene/al Spaţiului Economic

European/Confederația Elvețiană/Regatul Unit la Marii Britanii și Irlandei de Nord;

 

4. SOLICITANT DE PENSIE

a) dovada reşedinţei în alt stat membru al Uniunii Europene/al Spaţiului Economic European/Confederația Elvețiană/Regatul Unit la Marii Britanii și Irlandei de Nord;

 

5. MEMBRU DE FAMILIE AL LUCRATORULUI

  1. dovada reşedinţei membrului de familei ( coasiguratului) pe teritoriul altui stat membru al Uniunii Europene/al Spaţiului Economic European/Confederația Elvețiană/Regatul Unit la Marii Britanii și Irlandei de Nord ;

 

6 .MEMBRU DE FAMILIE AL PENSIONARULUI

a) dovada reşedinţei în alt stat membru al Uniunii Europene/al Spaţiului Economic European/Confederația Elvețiană/Regatul Unit la Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Cererea completată cu datele solicitate, însoțită de documente în format electronic, se poate transmite în vederea soluționării la adresa de e-mail casar@casar.ro cu subiectul: Emitere S1 .

Cererea împreună cu documentele anexate pot fi depuse si la sediul instituției sau transmise cu posta la adresa : Casa de Asigurări de Sănătate Arad, B-dul Revoluției , Nr. 45, Cod poștal 310181, Jud. Arad.

 

Model de cerere pentru eliberarea documentului portabil S1

Declarație pe propria raspundere lucrator frontalier