Verificare daca aveti card emis si aflare cod asigurat (CID)

Lista cardurilor returnate (1)