Înregistrare document de deschidere de drepturi S1/E106/E109/E120/E121

Deţinătorul documentului portabil (DP) S1 sau a formularelor E106/E109/E120/E121 beneficiază în statul membru de reședință de prestații în natură acordate, în numele instituției competente, de către instituția de la locul de reședință, în conformitate cu dispozițiile legislației pe care o aplică, ca și cum ar fi fost asigurat în temeiul legislației menționate.

Pentru ca DP S1 sau formularul E106/E109/E120/E121 emis de un stat membru al Uniunii Europene/Spațiului Economic European/Confederatia Elvetiana/ Regatul Unit la Marii Britanii și Irlandei de Nord să deschidă titularului dreptul la prestații în natura în caz de boală, maternitate pe teritoriul Romaniei ( respectiv asistenta medicală , tratament medical etc) trebuie depus în cel mai scurt timp la casa de asigurări de sănătate de la locul de resedință din Romania,

Cererea va fi insoțită de documentul portabil S1 sau formularul E106/E109/E120/E121 și dovada reședinței în România.

Cererea completată cu datele solicitate, însoțită de documente în format electronic, se poate transmite în vederea soluționării la adresa de e-mail casar@casar.ro cu subiectul: Inregistrare formular
Cererea împreună cu documentele anexate pot fi depuse și la sediul instituției sau transmise cu posta la adresa : Casa de Asigurări de Sănătate Arad, B-dul Revoluției , Nr. 45, Cod poștal 310181, Jud. Arad.


 

Document de deschidere de drepturi