Formulare și documente utile privind concediile medicale autoasigurați și persoane preluate în plată

Nr.crt Denumirea formularului Explicații
1. Declarația de asigurare pentru concedii si indemnizatii Persoanele care se pot asigura pentru concedii medicale și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, în conformitate cu O.U.G.158/2005 cu modificările și completările ulterioare.
2. Anexa 5 - Comunicare de modificare Se depune obligatoriu ori de câte ori intervin modificări asupra elementelor care au stat la baza declarației de asigurare pentru concedii și indemnizații (venit, nume, date de contact), în termen de maximum 30 de zile de la apariția modificării respective.
3. Anexa 6 - Solicitare de retragere a declarației de asigurare In lucru
4. Anexa 9 - Cerere pentru solicitarea indemnizației Cererea tip privind solicitarea indemnizației de asigurări sociale de sănătate. 

 

Concedii medicale 

Nr. crt. Denumirea formularului Explicații
1. Adeverință zile concediu medical ultimele 12 luni

Adeverință pentru eliberarea de concedii medicale