CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE SATU MARE este înregistrată ca operator de date cu caracter personal - Notificare la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal - Număr Notificare 299, Număr Registrul General: 0021485.

 
 
Responsabil pentru protecția datelor (Data Protection Officer)
 
- Nr. telefon:           0720028798
- Adresă de email:  dpo@cassam.ro