Director General

Ec. CURTA Mihaela Codruta

Director Executiv Directia Relatii

Contractuale

Ec. GRIGOR Garofita Paula

Director Executiv Directia Economica

Ec. POP Gabriela Tatiana

Director Executiv Adjunct - Medic Sef

Dr. GLIGA Raveca