CONȚINUTUL DOSARULUI DE RESTIUIRE  INDEMNIZAȚII DE CONCEDII MEDICALE CĂTRE ANGAJATORI

 

·        Cererea de restituire (conform modelului anexat)

 

·        Centralizatorul concediilor medicale (conform modelului anexat)

 

·        Concediile medicale, exemplarul roz - toate concediile medicale aferente lunii/perioadei pentru care se depune cererea

Toate Concediile medicale trebuie vizate de către medicul de familie și de către angajator,  să aibă completate toate rubricile privind calculul indemnizațiilor.

 

·        Anexa 1 din Declaratia 112 din luna/perioada pentru care se depune cererea

 

·        Anexa 1.1. din Declaratia 112 din luna/perioada pentru care se depune cererea

 

·        Dovada plății  contribuției pentru concedii și indemnizații aferentă perioadei precedente lunii/perioadei pentru care se depune cererea de recuperare. Aceasta se poate face cu:

 

            Fișa plătitorului de la ANAF, listată,  pentru contribuția de 0.85% (cod 439   din fișa plătitorului)

sau

            Anexa 1 din Declaratia 112 + OP-ul privind plata contribuției pentru concedii și indemnizații, aferente  fiecărei  luni pentru care este necesară  justificarea plății

           

            Cererea va fi analizată de compartimentul de specialitate din cadrul casei de asigurări de sănătate, care va întocmi referatul de propunere spre aprobare a cererii de restituire sau, după caz, de respingere.

 

PROGRAMUL PENTRU DEPUNEREA DOSARELOR:

MARTI               ORELE        8,30 - 13,30

MIERCURI         ORELE        8,30 - 13,30

JOI                      ORELE        8,30 - 13,30

 

Fișiere atașate

1 Procedura Recuperare CM 2019.pdf