Acte normative elaborate și / sau avizate de CNAS sau relevante pe domeniul de competență, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I,

în perioada 22 august – 26 august 2022

 

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/InformareActeNormative22august2022.pdf