Acte normative elaborate și / sau avizate de CNAS sau relevante pe domeniul de competență, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, sau postate pe

site-ul CNAS, în perioada 16 august – 19 august 2022

 

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/InformareActeNormative16august2022.pdf