ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR AFLAŢI ÎN RELAŢII CONTRACTUALE

RAPORTAREA SERVICIILOR LUNII SEPTEMBRIE 2022

 

 

Nr. crt.

Domeniu de asistenţă medicală

Perioada de raportare

1.

Asistenţă medicală primară (MF)

03.10.2022 – 20.10.2022

2.

Unităţi sanitare cu paturi (spitale) (SPT)

02.10.2022 – 31.10.2022

3.

Ambulatorii de specialitate pt. specialitatea clinică medicină fizică şi de reabilitare (RECA)

04.10.2022 – 31.10.2022

4.

Asistenţă de medicină fizică şi de reabilitate în sanatorii, inclusiv sanatorii balneare (RECS)

04.10.2022 – 31.10.2022

5.

Îngrijiri medicale şi îngrijiri paliative la domiciliu (HC)

03.10.2022 – 31.10.2022

6.

Consultaţii de urgenţă la domiciliu şi activităţi de transport sanitar neasistat (AMB)

02.10.2022 – 31.10.2022

7.

Ambulatoriul de specialitate pentru specialităţi clinice (CLIN)

05.10.2022 – 31.10.2022

8.

Ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile paraclinice (PARA)

04.10.2022 – 31.10.2022

9.

Programe naţionale de sănătate (PNS)

04.10.2022 – 31.10.2022

10.

Prescripţii medicale, medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări de sănătate (FARM)

 

01.10.2022 – 20.10.2022

11.

Dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funţionale în ambulatoriu (DISP)

05.10.2022 – 31.10.2022

12.

Ambulatoriul de specialitate pentru medicină dentară (STOMA)

03.10.2022 – 31.10.2022