COMUNICAT

 

ÎN ATENŢIA CETĂŢENILOR

 

          În aplicarea prevederilor legale privind începerea utilizării efective a cardului naţional de asigurări sociale de sănătate – CEASS, vă comunicăm următoarele:

 

          Cetăţenii, asiguraţi ai Casei Judeţene de asigurări de Sănătate Ialomiţa, pot transmite solicitări, întrebări, etc. către persoanele nominalizate în acest scop:

 

Nicoleta Dumitraşcu,         tel. 0243-231665 int. 31, e-mail cardnational@casil.ro

 

Adrian Tender,                  tel. 0243-231665 int. 19, e-mail administrativ@casil.ro

 

CONDUCEREA  CAS  IALOMIŢA