Situaţiile sunt actualizata la data de 21.04.2022.

VALOAREA MINIM GARANTATĂ A PUNCTULUI

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/ValoriMinimGarantate.pdf

 

VALOAREA DEFINITIVĂ A PUNCTULUI

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/ValoriDefinitivePunct.pdf

 

NUMĂRUL PUNCTELOR REALIZATE TRIMESTRIAL LA NIVEL NAŢIONAL

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/NrPuncteTrimestrial.pdf