Comisia de experţi de la nivelul Casei Naţionale- de Asigurări - de- Sănătate- pentru -implementarea- Programului naţional- de- Oncologie-subcomisia de hematologie a elaborat modele tip pentru :

• referat de justificare pentru moleculele din programul naţional de oncologie utilizate afecţiuni oncohematologice) si pentru DCI Romiplostinum din programul de boli rare subprogramul 6.17 Purpura trombocitonenică imună cronică la adulţii splenectomizati si nesplenectomizaţi

08.10.2021

ÎN ATENŢIA CORPULUI MEDICAL

A apărut Ordinul 2022/901/2021 2021pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/Ordin_2022_901_2021_PNS.pdf

 

03.08.2017

ÎN ATENŢIA CORPULUI MEDICAL

A apărut Ordinul 827/27.07.2017 privind modificarea Anexei nr. 2 la Ord. 1605/875/2014 de aprobare a modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor în cadrul programelor naţionale de sănătate. Detaliile se pot consulta în documentul de mai jos:

http://www.casan.ro/casil//media/files/Ordin827_ModifMedicamentePNS_31iul2017.pdf

 

01.08.2017

ÎN ATENŢIA FARMACIILOR, MEDICILOR PRESCRIPTORI, SPITALULUI SLOBOZIA, A PACIENŢILOR

Se pot consulta în fişierul de mai jos extrasele protocoalelor/ actelor adiţionale privind modalităţile de susţinere a compensării unor medicamente pentru Programul Nţional de Oncologie:

http://www.casan.ro/casil//media/files/ProtocoaleOncologie_iul2017.pdf

Fișiere atașate

1) BORTEZOMIBUM.pdf 2) CLOFARABINUM.pdf 3) DASATINIBUM.pdf 4) DECITABINUM.pdf 5) FLUDARABINUM.pdf 6) IMATINIBUM.pdf 7) NELARABINUM.pdf 8) NILOTINIBUM.pdf 9) OFATUMUMAB.pdf 10) RITUXIMABUM.pdf 11) ROMIPLOSTIMUM.pdf 12) RUXOLITINIBUM.pdf CONSIMTAMANT ONCO.doc INSTIINTARE ONCOHEMATOLOGIE.doc referat justificare CNAS oncohematologie.doc