LISTĂ FURNIZORI DIN AMBULATORIUL PARACLINIC (LABORATOARE) ŞI DATELE DE CONTACT:

(ACTUALIZATĂ PT. 01.01.2022)

 

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/DateContactLaboratoare.pdf

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/PARA_Contracte01.08.2021.pdf

 

Fișiere atașate