LISTĂ FURNIZORI DIN AMBULATORIUL PARACLINIC (LABORATOARE) ŞI DATELE DE CONTACT:

(ACTUALIZATĂ PT. 2023)

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/lista_contracte_hemog_2023.xls

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/LISTA_CONTRACTE_para_PRELUNGITE_2023.xls

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/Furnizori_aflati_in_contract_la_09.09.2022.xlsx

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/DateContactLaboratoare.pdf

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/PARA_Contracte01.08.2021.pdf

 

Fișiere atașate