17.06.2022

 

ÎN ATENŢIA CORPULUI MEDICAL

 

         Comunicare ANMDMR cu privire la o nouă contraindicaţie pentru tratamentul colangitei biliare primitive (CBP) la pacienţii cu ciroză hepatică decompensată sau cu antecedente de decompensare hepatică, trataţi cu medicamentul OCALIVA (acid obeticolic).

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/OCALIVA.pdf

 

18.05.2022

ÎN ATENŢIA CORPULUI MEDICAL

 

             Comunicare CNAS privind principalele modificări aduse formularului de prescripţie medicală eletronică, precum şi modalităţi de completare:

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/Comunicare_Prescriptie_medicala_electronica.pdf

 

04.05.2022

 

ÎN ATENŢIA CORPULUI MEDICAL

 

         Comunicare ANMDMR cu privire la medicamentele care conţin ANAGRELIDĂ , referitor la riscul de apariţie a trombozei, inclusiv infarct cerebral şa întreruperea bruscă a tratamentului:

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/Anagrelida.pdf

 

21.03.2022

 

ÎN ATENŢIA MEDICILOR PRESCRIPTORI ŞI A FURNIZORILOR DE MEDICAMENTE ŞI SERVICII ÎN AMBULATORIUL PARACLINIC

 

            Precizări privind modificările suferite de prescripţiile medicale pt. serviciile acordate refugiaţilor din zona de conflict Ucraina:

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/Comunicare_CompletarePrescriptieElectronica_RefugiatiUcraina.PDF

 

            Precizări privind modificările suferite de biletul de trimitere în ambulatoriul paraclinic (laboratoare):

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/Comunicare_ModificareBiletParaclinic_RefugiatiUcraina.pdf

 
 

 

16.02.2022

ÎN ATENŢIA CORPULUI MEDICAL

Comunicare ANMDMR cu privire la riscul de apariţie a leziunilor hepatice grave şi noi recomandări privind monitorizarea funcţiei hepatice la pacienţii trataţi cu MAVENCLAD (cladribină)

 

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/Mavenclad.pdf

 

15.02.2022

ÎN ATENŢIA CORPULUI MEDICAL

Comunicare privind o problemă de siguranţă privind toxicitatea medicamentelor care conţin IRINOTECAN la pacienţii cu activitate UGT1A1 scăzută

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/Irinotecan.pdf

 

18.11.2021

ÎN ATENŢIA CORPULUI MEDICAL

Comunicare privind medicamente ce fac obiectul contractelor COST-VOLUM (CV) şi COST VOLUM REZULTAT (CVR) - actualizare la luna noiembrie 2021

 

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/ContracteCV_nov2021.pdf

 

23.09.2021

ÎN ATENŢIA MEDICILOR PRESCRIPTORI

Comunicare privind categoriile de beneficiari ai reţetelor compensate 100%

 

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/Comunicare_ReteteGratuite.pdf

 

 

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR ÎN CONTRACT CU CAS IALOMIŢA

15.07.2021

- Comunicare privind modificarea modalităţii de completare a biletelor de trimitere pt. servicii medicale clinice şi a biletului de internare, începând cu luna iulie 2021

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/ComunicareBiletTrimitere_Iulie2021.pdf

 

ÎN ATENŢIA CORPULUI MEDICAL

14.07.2021

- Comunicat ANMDMR privind XELJANZ (tofacitinib): Risc crescut de evenimente adverse cardiovasculare majore şi malignităţi în asociere cu utilizarea tofacitinib, comparativ cu inhibitori de TNF-alfa" în documentul de mai jos:

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/Xeljanz.pdf

 

01.07.2021

ÎN ATENŢIA MEDICILOR PRESCRIPTORI

Noutăţi valabile de la 01.07.2021 privind prescripţiile medicale - recomandările pt. dispozitive medicale şi îngrijiri medicale la domiciliu. Detalii în documentul de mai jos:

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/Noutati01iul2021_PrescriptiiDM_Ingrijiri.pdf

 

 

22.06.2021

ÎN ATENŢIA MEDICILOR PRESCRIPTORI ŞI FURNIZORILOR DE MEDICAMENTE

Modificări la anexa 1 la Ord. nr 1165/2020 pt. aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman din Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de refeinţă inovative (ordinul nr. 931/ 17.06.2021 publicat în M.O. nr. 603/2021):

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/Ordin931_17iun2016.pdf

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/Anexa_Ordin931_17iun2016.pdf

12.05.2021

ÎN ATENŢIA MEDICILOR PRESCRIPTORI ŞI A FURNIZORILOR DE SERVICII PARACLINICE (LABORATOARE)

Precizări privind utilizarea şi completarea biletului de trimitere pt. investigaţii paraclinice necesare monitorizării pacienţilor diagnosticaţi cu COVID19 la externare şi monitorizării pacienţilor diagnosticaţi cu boli oncologice, diabet zaharat, boli cardiovasculare, boli rare, boli neurologice şi cerebrovasculare.

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/BiletPARA_Monitorizari.pdf

 

 

ÎN ATENŢIA CORPULUI MEDICAL

06.04.2021

- Comunicat ANMDMR privind medicamentul TECENTRIQ (atezolizumab): Risc de reacţii adverse cutanate severe (RACS):

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/Tecentriq.pdf

- Comunicat ANMDMR privind XELJANZ (tofacitinib): Rezultatele iniţile dintr-un studiu clinic indică o creştere a riscului de apariţie a evenimentelor adverse cardio-vasculare majore şi a malignităţilor, (altele decât cancerul de piele non-melanom), în asociere cu utilizarea Tofacitinib, comparativ cu inhibitorii de TNF-alfa:

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/Xeljanz_tofacitinib.pdf

 

ÎN ATENŢIA MEDICILOR PRESCRIPTORI

Modalitatea de prescriere si eliberare a medicamentelor cu si fara contributie personala de la 1 aprilie 2021

Detalii in fisierul de documentul de mai jos:

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/PrescriereMedicamente_01apr2021.pdf

 

ÎN ATENŢIA MEDICILOR PRESCRIPTORI ŞI ASIGURAŢILOR INTERESAŢI DE PROGRAMUL PNS3 - oncologie

22.02.2021

Comunicat CNAS privind medicamentele IMFINZI (DCI: DURVALUMABUM), beneficii şi susţinere gratuită:

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/IMFINZI.pdf

 

ÎN ATENŢIA CORPULUI MEDICAL

 

14.01.2021

Comunicare ANMDMR privind medicamentul BRIVIACT 10 mg/ml soluţie orală (brivaracetam): identificarea unor flacoane cu diametrul gâtului mai mic (lot afectat: 304224):

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/Briviact.pdf

Comunicare ANMDMR privind medicamentul  ZERBAXA (ceftolozan/ tazobactam) g/ 0,50g pulbere pt. concentrat pt. soluţie perfizabilă: Retragere voluntară globală:

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/Zerbaxa.pdf

 

13.01.2021

Comunicare ANMDMR privind administrarea de METAMIZOL: Risc de leziuni hepatice induse medicamentos:

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/Metamizol.pdf

Comunicare ANMDMR privind medicamentul  GLIOLAN (acid 5-aminolevulinic, 5-ALA). Ce este de făcut în cazul amânării intervenţiei chirurgicale, precum şi informaţii privind fluorescenţa la glioamele care nu sunt de grad înalt (non high-grade glioma):

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/Gliolan.pdf

 

09.11.2020

Comunicare ANMDMR privind medicamentul  TECFIDERA (dimetil fumarat): recomandări actualizate ca urmare a raportării de cazuri de leucoencefalopatie multifocală progresivă (LMP) apărută în conextul limfopeniei uşoare:

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/Tecfidera.pdf

Comunicare ANMDMR privind medicamentul  EUTHYROX 100 µg comprimate (levotiroxină sodică), formula care conţine lactoză (vechea formulare): recomandări de monitorizare a pacienţilor care fac schimbări între formulări:

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/Euthyrox100.pdf

Comunicare ANMDMR privind medicamentul  GILENYA (fingolimod) - Recomandări actualizate pt. reducerea la minimum a riscului de apariţie a afectării hepatice indusă medicamentos:

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/Gilenya.pdf

Comunicare ANMDMR privind medicamentul  TOLPERISON: trebuie prescris numai în tratamentul simptomatic al spasticităţii după accident vascular cerebral la adulţi:

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/Tolperison.pdf

 

07.10.2020

Informare privind modalitatea de prescriere, eliberare şi decontare a medicamentelor în tratamentul ambulatoriu, conf. HG 820 din 1 oct. 2020:

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/Prescriere_oct2020.pdf

Conţinutul HG 820 din 1 oct. 2020 de modificare a HG 140/2018:

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/HG820_2020_.pdf

 

11.08.2020

Comunicare ANMDMR privind medicamentele care conţin 5-fluorouracil i.v. (5-FU), capecitabină sau tegafur, cu privire la testarea înaintea tratamentuluipt. identificarea pacienţilor cu deficienţă de DPD (dihidropirimidin dehidrogenază) cu risc crescut de toxicitate severă:

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/5FU.pdf

Comunicare ANMDMR privind medicamentele care conţin LEUPRORELINĂ cu eliberare prelungită, prin formare de depozit cu privire la faptul că trebuie respectate cu stricteţe instrucţiunile de reconstituire şi administrare, pt. a reduce riscul de erori de manipulare care pot duce la lipsa de eficacitate:

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/Leuprorelina.pdf

 

24.07.2020

Comunicare ANMDMR privind suspendarea autorizaţiilor de punere pe piaţă pt. medicamentul MONURAL PEDIATRIC 2g granule pentru soluţie orală, Zambon S.p.A., Italia

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/MonuralPediatric.pdf

 

11.05.2020

Comunicare ANMDMR privind medicamentul BRIVAL (brivudina) referitor la toxicitatea potenţial letală a fluoripirimidinelor în cazul în care sunt administrate cu puţin timp înainte sau în acelaşi timp cu brivudina sau utilizate în interval de 4 săptămâni de la încheierea tratamentului cu brivudină:

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/Brival.pdf

 

01.04.2020

ÎN ATENŢIA PACIENŢILOR BENEFICIARI DE TRATAMENT FĂRĂ INTERFERON ŞI A PERSONALULUI MEDICAL

Procedura de lucru pentru eliberarea prescripţiilor medicale electronice cu medicamente fără interferon ce fac obiectul contractelor cost volum rezultat, pe perioada stării de urgenţă instituită pe teritoriul României, pentru pacienţii care au domiciliul într-un judeţ în care nu se derulează contractele cost volum rezultat:

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/ProceduraElibReteteCVR.pdf

Lista FARMACIILOR din judeţul Ialomiţa pentru eliberarea prescripţiilor medicale electronice cu medicamente fără interferon ce fac obiectul contractelor cost volum rezultat, pe perioada stării de urgenţă instituită pe teritoriul României, pentru pacienţii care au domiciliul într-un judeţ în care nu se derulează contractele cost volum rezultat:

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/ListaFarmacii_CVR.pdf

 

16.03.2020

Informare ANMDMR privind reconstituirea şi administrarea antirabic, inactivat (VERORAB):

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/Verorab.pdf

 

10.02.2020

Comunicare ANMDM privind medicamentul LEMTRADA (DCI Alemtuzumab) cu scopul de a informa profesioniştii din domeniul sănătăţii referitor la indicaţia terapeutică restricţionată, contraindicaţiile suplimentare şi măsurile de reducere la minimum a riscului:

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/Lemtrada2.pdf

Comunicare ANMDM privind medicamentul ECALTA 100 mg pulbere pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă (anidulafungin) referitor la actualizarea condiţiilor de păstrare a soluţiei perfuzabile pentru a specifica faptul că aceasta nu trebuie congelată:

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/Ecalta.pdf

 

 

13.09.2017

ÎN ATENŢIA MEDICILOR PRESCRIPTORI

Precizări privind prescrierea de medicamente pt. G4 - "Hepatite cronice de etiologie virală B, C, D" şi pt. G7 - "Ciroză hepatică DCI ENTECAVIRUM"  în documentul de mai jos:

http://www.casan.ro/casil//media/files/PrescriereG4siG7.pdf

 

03.08.2017

ÎN ATENŢIA CORPULUI MEDICAL

A apărut Ordinul 827/27.07.2017 privind modificarea Anexei nr. 2 la Ord. 1605/875/2014 de aprobare a modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor în cadrul programelor naţionale de sănătate. Detaliile se pot consulta în documentul de mai jos:

http://www.casan.ro/casil//media/files/Ordin827_ModifMedicamentePNS_31iul2017.pdf

 

01.08.2017

ÎN ATENŢIA FARMACIILOR, MEDICILOR PRESCRIPTORI, SPITALULUI SLOBOZIA, A PACIENŢILOR

Se pot consulta în fişierul de mai jos extrasele protocoalelor/ actelor adiţionale privind modalităţile de susţinere a compensării unor medicamente pentru Programul Nţional de Oncologie:

http://www.casan.ro/casil//media/files/ProtocoaleOncologie_iul2017.pdf

 

01.08.2017

ÎN ATENŢIA CORPULUI MEDICAL

Informare ANMDM despre medicamentul IMBRUVICA (ibrutinib), referitor la riscul de reactivitate a hepatitei virale B asociat tratamentului cu acest medicament. Detalii în fişierul de mai jos:

http://www.casan.ro/casil//media/files/Imbruvica_ibrutinib.pdf

 

10.07.2017

ÎN ATENŢIA MEDICILOR PRESCRIPTORI

Informaţii privind constituirea Unităţii Judeţene de Diabet Zaharat pt. jud. Ialomiţa, prin dispoziţia nr. 124/29.06.2017 a DSP Ialomiţa, prezenzată mai jos:

http://www.casan.ro/casil//media/files/DispozitieDSPIalomita_UnitateDiabet.pdf

 

 

31.05.2017

ÎN ATENŢIA MEDICILOR PRESCRIPTORI

Informare privind publicarea în Monitorul Oficial şi pe site-ul CNAS a modificărilor la Protocoalele terapeutice şi a formularelor specifice în fişierul de mai jos:

http://www.casan.ro/casil//media/files/InformareProtocoaleTerapeutice_01iun2017.pdf

 

29.05.2017

ÎN ATENŢIA MEDICILOR PRESCRIPTORI

Comunicare din partea CAS Ialomiţa a obligativităţii transmiterii în PIAS a prescripţiilor eliberate off-line.

http://www.casan.ro/casil//media/files/ComunicareObligatieReteteOffLine.pdf

 

 

26.05.2017

ÎN ATENŢIA MEDICILOR PRESCRIPTORI ŞI A FARMACIILOR ÎN CONTRACT CU CAS IALOMIŢA

Comunicat al CAS Ialomiţa privind modificările la Lista de medicamente pentru Programele Naţionale de Sănătate, cond. HG 178/2017 şi HG 259/2017:

http://www.casan.ro/casil//media/files/ModificariListaMedicamentePNS_HG178_HG259.pdf

 

26.05.2017

ÎN ATENŢIA MEDICILOR PRESCRIPTORI ŞI A FARMACIILOR ÎN CONTRACT CU CAS IALOMIŢA

Informare a CAS Ialomiţa privind Lista de produse biologice, conf. adresei CNAS nr. MB 4223 din 27.04.2017:

http://www.casan.ro/casil//media/files/InformareProduseBiologice_adrMB4223_24apr2017.pdf

 

06.04.2017

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR ÎN CONTRACT CU CAS IALOMIŢA

Vă punem la dispoziţie spre consultare şi conformare Instrucţiunile CNAS privind aplicare Ordinului nr.141/2017, în fisierul de mai jos:

http://www.casan.ro/casil//media/files/InstructiuniAplicareOrdin141_2017.pdf

 

05.04.2017

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR ÎN CONTRACT CU CAS IALOMIŢA

Vă punem la dispoziţie spre consultare şi conformare Ordinul nr. 401 din 5 aprilie 2017 privind modificările anexei privind preţurile maximale la unele medicamente, în fişierul de mai jos:

http://www.casan.ro/casil//media/files/Ordin401_5apr2017_modificarePreturiMaximale.pdf

 

 

03.03.2017

ÎN ATENŢIA MEDICILOR PRESCRIPTORI ŞI A FARMACIILOR

Vă supunem atenţiei HG nr. 720/2008 actualizată în luna martie 2017, privind DCI ale medicamentelor de la listele de medicamente gratuite şi compensate, în documentul coresounzător de mai jos.

15.02.2017

ÎN ATENŢIA MEDICILOR PRESCRIPTORI

Vă comunicăm Ordinul nr. 49/2017 emis de Ministerul Sănătăţii privind modificări ale listelor de medicamente în cadrul PNS în documentul de mai jos:

http://www.casan.ro/casil//media/files/Ordin49_MS_modificariListeMedicamentePNS.pdf

 

12.01.2017

ÎN ATENŢIA MEDICILOR PRESCRIPTORI ŞI FARMACIILOR

Vă comunicăm informarea ANMDM privind recomandarea de utilizarea medicamentului AMMONAPS (fenilbutirat de sodiu) în documentul de mai jos:

http://www.casan.ro/casil//media/files/Ammonaps.pdf

Vă aducem la cunoştinţă "Comunicarea către profesioniştii din domeniul sănătăţii cu privire la registrul de sarcini pentru ellaOne (ulipristal acetat 30 mg) - supraveghere după punerea pe piaţă" a ANMDM, în documentul de mai jos:

http://www.casan.ro/casil//media/files/ellaOne.pdf

 

19.10.2016

ÎN ATENŢIA MEDICILOR PRESCRIPTORI ŞI FARMACIILOR

Vă comunicăm modificările privind DCI ETANERCEPTUM pe care le puteţi consulta în documentul de mai jos:

http://www.casan.ro/casil//media/files/etanerceptum.pdf

 

03.10.2016

ÎN ATENŢIA MEDICILOR PRESCRIPTORI PT. PNS ŞI A FARMACIILOR

Vă comunicăm ultimele modificări privind prescripţiile pt. Programele Naţionale de Sănătate în documentul de mai jos.

http://www.casan.ro/casil//media/files/MODIFICARI NORME PNS.pdf

 

 

14.09.2016

ÎN ATENŢIA CORPULUI MEDICAL

Precizări ale CNAS privind interpretarea unitară a Ord. CNAS nr. 644/11.08.2016 pt. DCI-urile: DONEPEZILUM, RIVASTIGMINUM, GALANTAMINUM, MEMANTINUM, ROTIGOTINUM, METHOTREXATUM, TERIPARATIDUM, CERTOLIZUMAB  PEGOL, în documentul de mai jos:

http://www.casan.ro/casil//media/files/PrecizariEliberareDCI_Ordin644_08.2016.pdf

 

 

07.09.2016

ÎN ATENŢIA CORPULUI MEDICAL

Comunicare ANMDM privind Zydelig (idelalisib): recomandări actualizate în urma închiderii reevaluării privind siguranţa în documentul de mai jos:

http://www.casan.ro/casil//media/files/zydelig.pdf

07.09.2016

ÎN ATENŢIA CORPULUI MEDICAL

Comunicare ANMDM  privind Pronoran 50mg drajeuri cu eliberare prelungită: Restrângerea indicaţiei la tratamentul bolii Parkinson în documentul de mai jos:

http://www.casan.ro/casil//media/files/pronoran.pdf

07.09.2016

ÎN ATENŢIA CORPULUI MEDICAL

Vă rugăm să citiţi în documentul de mai jos "Comunicarea ANMDM către profesioniştii din domeniul sănătăţii - Informare privind instrucţiuni speciale de manipulare, flacoanele de ERWINASE din loturile 177G* şi 174G* trebuie utilizate cu un ac cu filtru de 5 microni".

http://www.casan.ro/casil//media/files/Erwinase.pdf

 

 

01.08.2016

ÎN ATENŢIA CORPULUI MEDICAL

Vă aducem la cunoştinţă informarea ANMDM referitoare la faptul că formele farmaceutice de comprimate şi suspensie orală ale medicamentului NOXAFIL (posaconazol) nu sunt interschimbabile, în documentul de mai jos.

http://www.casan.ro/casil//media/files/Noxafil.pdf

 

30.06.2016

ÎN ATENŢIA MEDICILOR PRESCRIPTORI

Vă aducem la cunoştinţă noile reguli de prescriere pt. oxigenoterapie, în documentul ataşat "REGULI PRESCRIERE OXIGENOTERAPIE_2016.PDF".

 

 

21.06.2016

ÎN ATENŢIA CORPULUI MEDICAL

Informare ANMDM referitoare la noi recomandări importante privind reactivarea virală şi hipertensiunea pulmonară asociate tratamentului cu medicamentul Talidomide Celgene (talidomidă) în fişierul de mai jos:

http://www.casan.ro/casil//media/files/TalidomideCelgene.pdf

07.06.2016

ÎN ATENŢIA CORPULUI MEDICAL

A apărut în Monitorul Oficial nr. 414/01.06.2016, ORDIN nr. 671 din 31 mai 2016 privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 810/2015 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora, pe care îl puteţi consulta mai jos:

http://www.casan.ro/casil//media/files/Ordin671_01iun2016_medicamente.docx

 

25.05.2016

ÎN ATENŢIA FARMACIILOR CU CIRCUIT DESCHIS/ SPITALELOR CARE DERULEAZĂ PROGRAMUL NAŢIONAL DE ONCOLOGIE

http://www.casan.ro/casil//media/files/Protocoale_oncologie_anexa1.pdf  Extras Protocoale / acte adiţionale de susţinere financiară, în vederea aplicării

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE PRIN CARE SE DERULEAZĂ PROGRAMUL NAŢIONAL DE ONCOLOGIE

http://www.casan.ro/casil//media/files/Protocoale_oncologie_anexa2.pdf  Extras Protocoale / acte adiţionale de susţinere financiară, pentru informare

 

ÎN ATENŢIA CORPULUI MEDICAL

Informare ANMDM privind retragerea în Uniunea Europeană a autorizaţiilor de punere pe piaţă ăt. medicamentele care conţin Fusafungină cu administrare bucofaringiană şi nazală. Detalii în documentul de mai jos:

http://www.casan.ro/casil//media/files/Fusafungina.pdf

 

22.03.2016

ÎN ATENŢIA CORPULUI MEDICAL

Informare ANMDM privind riscul de apariţie a osteonecrozei de maxilar asociat tratamentului cu medicamentul ZATRAP (aflibercept) 25 mg/ml în documnetul de mai jos:

http://www.casan.ro/casil//media/files/Zaltrap.pdf

 

15.03.2016

ÎN ATENŢIA CORPULUI MEDICAL

Informare ANMDM privind distribuirea în unităţile spitaliceşti, pt. programul de oncologie a medicamentului Granisetron Kabi 1mg/ml sol. injectabilă neinscripţionat în limba română în documentul de mai jos:

http://www.casan.ro/casil//media/files/GranisetronKabi.pdf

 

07.03.2016

ÎN ATENŢIA CORPULUI ŞI A PERSONALULUI CONTRACTUAL

Precizări privind prescrierea, eliberarea şi decontarea medicamentelor pentru personalul contractual din unităţile sanitare publice în documentul de mai jos:

http://www.casan.ro/casil//media/files/PrecizariMedicamentePersonalContractual.pdf

 

22.02.2016

ÎN ATENŢIA CORPULUI MEDICAL

Informare ANMDM privind riscul de perforaţie uterină asociat cu utilizarea contraceptivelor uterine (Mirena, Jaydess) cu detalii în documentul de mai jos:

http://www.casan.ro/casil//media/files/ContraceptiveIntrauterine.pdf

Informare ANMDM privind furnizarea medicamentul Alexan 1000mg/20 ml, urmare a întreruperii temporare a aprovizionării cu Alexan 50mg/ml. Detalii în documentul de mai jos:

http://www.casan.ro/casil//media/files/Alexan.pdf

 

16.02.2016

ÎN ATENŢIA CORPULUI MEDICAL

Informare privind modalitatea de prescriere în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate a medicamentelor PRADAXA şi ELIQUIS. Detalii în documentul de mai jos:

http://www.casan.ro/casil//media/files/Pradaxa_Eliquis.pdf

 

10.02.2016

ÎN ATENŢIA CORPULUI MEDICAL

Informare ANDM privind medicamentul TachoSil (fibrinogen uman/ trombină umană).

http://www.casan.ro/casil//media/files/tachosil.pdf

Informare ANDM privind vaccinul Hexaxim.

http://www.casan.ro/casil//media/files/hexaxim.pdf

Informare ANDM privind medicamentul Tygacil pulbere.

http://www.casan.ro/casil//media/files/Tygacil.pdf

Informare ANDM privind medicamentul Gilenya capsule.

http://www.casan.ro/casil//media/files/gilenya.pdf

 

20.01.2016

ÎN ATENŢIA CORPULUI MEDICAL

Informare ANMDM privind siguranţa în administrarea medicamentului Piperacillin/ Tazobactam Kabi pulbere pentru soluţie perfuzabilă.

http://www.casan.ro/casil//media/files/Piperacillin_Tazobactam.pdf

 

15.01.2016

ÎN ATENŢIA MEDICILOR PRESCRIPTORI

Precizări privind categoria de asigurat "Beneficiari de PNS" pe noul formular de reţetă ăn documentul de mai jos:

http://www.casan.ro/casil//media/files/PrecizariPNS.pdf

 

 

31.12.2015

ÎN ATENŢIA MEDICILOR PRESCRIPTORI

Modificări ale formularului de prescripţie medicală electronică de la 01.01.2016. Detalii în documentele de mai jos:

http://www.casan.ro/casil//media/files/ModificariFormularReteta01.01.2016.pdf

http://www.casan.ro/casil//media/files/Ordin 1566-1073 FORMULAR RP.pdf

 

 

30.12.2015

ÎN ATENŢIA CORPULUI MEDICAL

Informare ANMDM referitoare la medicamentul Tecfidera (fumarat de dimetil) - reguli privind extinderea monitorizării şi întreruperea tratamentului în documentul de mai jos:

http://www.casan.ro/casil//media/files/Tecfidera.pdf

 

 

17.12.2015

ÎN ATENŢIA CORPULUI MEDICAL

A apărut în MO nr. 926/2015 Ordinul nr. 1542 din 15.12.2015 privind completarea anexei nr. 1 cu medicamentele din Catalogul Naţional al Preţurilor, pe care îl puteţi consulta în documentul "MO926_2015_CompletareCatalogPreturiMaximale.pdf" ataşat mai jos.

 

20.11.2015

ÎN ATENŢIA CORPULUI MEDICAL

http://www.casan.ro/casil//media/files/Adresa DG2080 din 18 nov 2015.pdf Talidomida (Thalidomide Celgene): reducerea dozei de talidomida la începerea tratamentului, la pacienţii cu vârsta peste 75 de ani, în cazul administrării cu melfalan.

http://www.casan.ro/casil//media/files/Adresa DG2081 din 18 nov 2015.pdf Micofenolat de mofetil (Cellcept): risc grav de teratogenitate – informaţii noi importante referitoare la prevenirea sarcinii, adresate atât femeilor cât şi bărbaţilor.

 

17.11.2015

ÎN ATENŢIA CORPULUI MEDICAL

Este publicată în M.O. nr. 791/23.11.2015 HG nr. 877 de modificare a HG 720/2008, privind medicamentele acordate în cadrul programelor naţionale de sănătate. Detalii în documentul de mai jos:

http://www.casan.ro/casil//media/files/HG877_medicamentePNS_oct2015.pdf

 

17.11.2015

ÎN ATENŢIA MEDICILOR PRESCRIPTORI (ONCOLOGIE) ŞI A FARMACIILOR

Modificări ale HG 720/2008 privind includerea unor medicamente "cost-volum", detaliate în documentul de mai jos:

http://www.casan.ro/casil//media/files/MedicamenteCostVolum_oncologie_oct2015.pdf

 

09.11.2015

ÎN ATENŢIA CORPULUI MEDICAL

A fost încheiat protocol între CNAS şi SC ROCHE ROMANIA SRL pentru finanţarea costurilor privind tratamentul cu PEGASYS şi COPEGUS. Detalii privind obligaţiile firmei şi procedura utilizării sistemului de vouchere pentru COPEGUS le găsiţi în documentul de mai jos:

http://www.casan.ro/casil//media/files/TratamentNou_Pegasys_Copegus.pdf

 

09.11.2015

ÎN ATENŢIA CORPULUI MEDICAL

Lista produselor biologice, actualizată se găseşte mai jos:

http://www.casan.ro/casil//media/files/ListaProduseBiologice_nov2015.pdf

 

28.10.2015

ÎN ATENŢIA CORPULUI MEDICAL

Au apărut în Monitorul Oficial următoarele acte:

HG 877/20.10.2015 în M.O. 791/23.10.2015, de completare a listelor de medicamente cu unele medicamente pt. programele naţionale de sănătate (MO791_2015_MedicamenteProgrameNationale.pdf);

Ordinul 1325/23.10.2015 în M.O. 793/26.10.2015, de completare a Catalogului naţional al preţurilor medicamentelor (MO793_2015_CompletareCatalogPreturiMedicamente.pdf)

13.10.2015

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR CE DERULEAZĂ "PROGRAMUL NAŢIONAL DE ONCOLOGIE"

Acordul cadru de furnizare dintre Min. Sănătăţii şi C.N. UNIFARM S.A, pt. achiziţionarea de medicamente oncologice a fost reziliat de drept. conform documentului de mai jos, "ReziliereContractAchizitionareUNIFARM.pdf".

 

 

06.10.2015

ÎN ATENŢIA CORPULUI MEDICAL - modificări ale HG 720 de la 01.10.2015

Puteţi găsi ultimele moficări ale HG 720/2008, prin HG 799/01.10.2015 privind unele medicamente (inclusiv pentru programe de sănătate) în documentul "ModificariListeMedicamente_01oct2015.pdf" de mai jos.

 

01.10.2015

ÎN ATENŢIA CORPULUI MEDICAL

Actualizări ale modalităţii de prescriere şi eliberare a medicamentelor începând cu 01.10.2015 găsiţi în documentul de mai jos "ActualizarePrescriereEliberareMedicamentedela01oct2015.pdf".

 

 

21.09.2015

ÎN ATENŢIA CORPULUI MEDICAL

Vă rugam să consultaţi adrsa CNAS privind modificările listelor de medicamente care vor intra în vigoare începând cu data de 01.10.2015, în documentele de mai jos "ModificariListeMedicamente01oct2015.pdf"

"modificare lista medicamente de la 01 oct.2015.pdf"

 

19.08.2015

ÎN ATENŢIA CORPULUI MEDICAL

http://www.casan.ro/casil//media/files/omnipaque.pdf   Informare ANMDM privind identificarea unui defect al benzii de suspendare a produsului OMNIPAQUE solutie injectabila, 350mg l/ml, flacoane de sticla, incolora, continand 200ml solutie injectabila.

07.04.2015

ÎN ATENŢIA MEDICILOR SPECIALIŞTI ŞI A MEDICILOR DE FAMILIE

Direcţia de Sănătate Publică Ialomiţa a emis următoarea decizie pentru desemnarea medicilor specialişti în vederea prescrierii medicaţiei pacienţilor cu diabet zaharat şi a medicilor de familie din judeţ pentru prescripţiile ADO. Adresa o găsiţi la link-ul de mai jos:

http://www.casan.ro/casil//media/files/AdresaDSP_prescriereDiabet.pdf

 

 

Lista de medicamente valabilă şi modificări periodice

Fișiere atașate

HOTĂRÂRE nr.720_2008 act martie 2017.docx REGULI PRESCRIERE OXIGENOTERAPIE_2016.pdf