Cardul european în contextul BREXIT

 

 

25.08.2021

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE ÎN CONTRACT CU CAS IALOMIŢA

Cardurile de asigurări de sănătate emise de Regatul Unit la Marii Britanii şi Irlandei de Nord (UK), valabile în prezent, se pot identifica în documentul emis de Department af Health and Social Care de mai jos, în vederea asigurării accesului asiguraţilor britanici la serviciile medicale devenite necesare pe perioada şederii în România:

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/30.07.2021-Card-de-sanatate-UK.pdf

 

 

 

Modelele de carduri de sănătate emise de UK valabile pt. servicii medicale acordate în România unor cetăţeni britanici:

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/InformareCarduriUK.pdf

 

Întrebări şi răspunsuri referitoare la accesul la servicii medicale în contextul Brexit:

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/Brexit_servicii.pdf

 

30.12.2020

ÎN ATENŢIA DEŢINĂTORILOR DE CARD EUROPEAN EMIS DE REGATUL MARII BRITANII

Comunicare privind acordarea serviciilor asiguraţilor britanici pe baza unui card european emis în UK:

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/ComunicareServiciiAsiguratiUK.PDF

 

Model declaraţie pe propria răspundere a asiguratului britanic cu card european UK:

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/DeclaratieAsiguratBritanic.PDF