Anunţuri şi documente emise de comisia pt. ambulatorul clinic:

 

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/RegulamentClinic2019.pdf

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/CriteriiClinic2019.pdf

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/Anexa_ClinicReca2019.pdf

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/AnexaPondereSPEC2018_2019.pdf

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/PV_Clinic2019.pdf

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/H17_Clinic2019.pdf

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/2019_referat_decizie_hot_comisie_clinic_si_reca.pdf