Fișiere atașate

Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate - 2023.pdf Raport de evaluare a riscurilor si vulnerabilitatilor la coruptie - 2023.pdf Raport narativ referitor la stadiul implementarii masurilor prevazute in PIanul de integritate pentr.pdf Pliant DGA - NU DA, NU PRIMI SPAGA!.pdf Pliant DGA - MIHAI A PREFERAT SA TACA, TU ALEGE SA VORBESTI. SPUNE NU CORUPTIEI!.pdf Hotarirea nr. 599 din 2018.pdf METODOLOGIE de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităţilor şi instituţiilor .pdf METODOLOGIE STANDARD de evaluare a riscurilor de corupţie în cadrul autoritatilor si institutiilor.pdf Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate - 2022.pdf decizia 214 - 23.11. 2022.pdf Declaratie privind asumarea unei agende de integritate organizationala a CAS Buzau .pdf Plan de integritate pentru implementarea strategiei nationale anticoruptie 2021 - 2025.pdf Plan de integritate CJAS Bz.pdf Material informativ CJAS Bz.pdf Material informativ anticoruptie pentru cetateni.pdf HOTĂRÂRE nr. 1269 din 17 decembrie 2021 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie 2021.pdf Anexa 6 la OUG nr. 57 din 2019 Metodologie din 2019 pentru realizarea procesului de evaluare a perfo.pdf Anexa 7 la OUG nr. 57 din 2019 Norme privind modul de constituire, organizare si functionare a comis.pdf Codul Penal din 2009 forma actualizata.pdf Legea nr. 52 din 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică - Republicată.pdf Legea nr. 161 din 2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitati.pdf Legea nr. 176 din 2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice.pdf Legea nr. 184 din 2016 privind institutirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese in.pdf Legea nr. 251 din 2004 privind unele masuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu pril.pdf Legea nr. 544 din 2001privind liberul acces la informatiile de interes public.pdf Ordinul nr. 600 din 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publ.pdf OUG nr. 57 din 2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.pdf