Nr. crt. Denumirea formularului Explicații
1. Cerere pentru recuperarea sumelor reprezentand indemnizatii de concedii medicale  
2. Documente necesare pentru recuperarea sumelor reprezentand indemnizatii de concedii medicale  
3. Adeverință salariat  
4.

Adeverință zile cocediu medical ultimele 12 luni

PRECIZARI PRIVIND EMITEREA ADEVERINTELOR DE ASIGURAT DE CATRE ANGAJATORI