Concedii Medicale

Iulie 21, 2020 00:00

Vezi mai mult

Anexa 43 Scrisoare medicala

Februarie 16, 2015 00:00

Vezi mai mult

Adeverință pentru eliberarea de concedii medicale

Mai 26, 2014 00:00

Adeverință zile concediu medical ultimele 12 luni

Vezi mai mult

Documente justificative pentru comisii de aprobare a medicamentelor (care necesită aprobare)

Mai 19, 2014 05:50

Documente și referate de justificare pentru comisii

Vezi mai mult

Formulare de raportare

Mai 19, 2014 05:49

Ordin pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe ţară, fără regim special

Vezi mai mult