In conformitate cu Legea 95 / 2006 privind reforma în sanatate, Casa de Asigurari de Sanatate Buzau este o institutie publica, cu personalitate juridica, cu buget propriu, în subordinea CNAS. CAS Buzau functioneaza pe baza statutului propriu, care respecta prevederile statutului-cadru, aprobat de consiliul de administratie al CNAS.Principalele atributii ale CAS Buzau, sunt urmatoarele :

Organele de conducere ale CAS Buzau sunt consiliul de administratie si presedintele director general.