PRECIZARI privind acordarea de sprijin si asistenta umanitara de catre statul roman cetatenilor straini sau apatrizilor aflati in situatii deosebite, proveniti din zona conflictului armat din Ucraina

 

1. Cetatenii straini sau apatrizii aflati in situatii deosebite, proveniti din zona conflictului armat din Ucraina, ce au nevoie de servicii medicale se  pot prezenta la furnizorii de servicii medicale ce se afla in contract cu C.A.S. Braila cu documentul de trecere a frontierei de stat, valabil, acceptat de statul roman, cuprins în Lista documentelor de trecere a frontierei de stat acceptate de statul roman, prevăzută în Anexa din Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 1.124/2015 privind lista documentelor de trecere a frontierei de stat acceptate de statul roman, cu modificările şi completările ulterioare, din care să rezulte că persoana se încadrează în categoria cetățenilor ucraineni sau, după caz, a cetățenilor străini sau apatrizi care provin din zona conflictului armat din Ucraina .

Cetățenii străini și apatrizii aflați în situații deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina beneficiază de aceleași servicii medicale ca asigurații români, fără plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, precum și de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale și servicii cuprinse în programele naționale de sănătate curative.  

 

2. Furnizorul va transmite documentul casei de asigurări de sănătate cu care se află în contract, în format electronic, semnat cu semnătura electronică calificată folosită în relația contractuală cu aceasta. O copie a documentului se păstrează la furnizor.

Pentru C.A.S. Braila documentul scanat si semnat electronic se va transmite la adresa de mail casbr@casbr.ro cu precizarea la SUBIECT = document cetatean din Ucraina

  

 3. Casa de asigurări de sănătate va intoduce persoana în  sistemul informatic unic integrat, generand un COD DE ASIGURAT.

 

4. Codul nou generat  se trimite furnizorului de servicii medicale astfel incat furnizorul sa poata inregistra in sistem serviciile medicale pe acest cod.

 

Asistența medicală se acordă de către furnizorii aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate în baza documentului de trecere a frontierei acceptat de statul român. Furnizorii vor păstra o copie a documentului și vor întocmi evidențe distincte pentru serviciile acordate acestor categorii de persoane