Casa de Asigurari de Sanatate Bacau anunta pe aceasta cale demararea achizitiei publice pentru serviciile de paza si protectie a bunurilor, in vederea incheierii unui contract de achizitie publica pe o perioada de 10 luni, cu posibilitatea prelungirii prin act aditional conform legislatiei in vigoare. Data limita de depunere a ofertei este data de 17.02.2022, ora 14. Pentru relatii suplimentare contactati Compartimentul Achizitii Publice, Logistica si Patrimoniu prin  e-mail administrativ@casbc.ro.

 

Fișiere atașate

Model contract.doc Anunt de participare.pdf Caiet de sarcini.pdf Formulare.docx