Codul etic și regulile de conduită aplicabile salariaților angajați la Casa Națională de Asigurări de Sănătate (C.N.A.S.) și la casele de asigurări de sănătate (CAS) formulează principii fundamentale și definesc obiective care trebuie respectate de către aceștia, în vederea creșterii încrederii în sistemul de asigurări sociale de sănătate precum și a prestigiului sistemului în rândul beneficiarilor serviciilor publice.

 

Descarcă documentul integral, ataşat articolului.

Fișiere atașate

CODUL DE CONDUITA 2021.pdf Cod etic.pdf