PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL 

Luni

08:30 - 18:30

Marţi

08:30 - 16:30

Miercuri

08:30 - 16:30

Joi

08:30 - 16:30

Vineri

08:30 - 16:30

 

Activitatile compartimentelor care au relații cu publicul:

 

·         Casierie

·         Registratura generală

·         Depunere cereri pentru eliberarea cardurilor europene/formularelor europene

·         Depunere cereri/ridicare decizii de aprobare a achiziționării de dispozitive medicale

·         Registratura pentru validarea calității de asigurat pentru persoane fizice și angajatori / cereri adeverință de asigurat

·         Validare calitate de asigurat

·         Serviciul Relații publice și purtător de cuvânt (informații)

·         Eliberare carduri naționale returnate de Poștă

·         Eliberare adeverințe de înlocuire card național/adeverințe în caz de refuz al cardului național

·         Deblocări/remedieri carduri naționale

·         Verificare/decontare concedii medicale

·         Depunere cereri de către angajatori pentru recuperea de sume pentru indemnizația de concedii medicale (registratura generală)

·         Confirmare număr zile îngrijiri medicale în vederea emiterii deciziilor de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paleative la domiciliu

·         Depuneri dosare/ridicare aprobări pentru efectuarea examinării PET-CT

 

PROGRAM DE LUCRU CU FURNIZORII DE SERVICII MEDICALE, MEDICAMENTE ȘI DISPOZITIVE MEDICALE

 

Luni - Joi

08:30 - 17:00 

Vineri

08:30 - 14:30

 

·         pentru semnarea contractelor/convențiilor/actelor adiționale

·         ridicarea de decizii/notificări/note de refuz din SIUI

·         ridicarea deciziilor de evaluare

·         depunerea documentelor justificative (borderouri centralizatoare, anexe, prescripții medicale)

·         înregistrarea facturilor în vederea decontării