DOCUMENTE NECESARE PENTRU RECUPERAREA SUMELOR, DIN BUGETUL FNUASS, PRIVIND CONCEDIILE SI INDEMNIZATIILE DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE

 

1. Cererea de recuperare a sumelor pentru concedii medicale completată în două exemplare conform modelului prevăzut în Anexa 10 la Ordinul nr.15/1.311/2018 – 2 exemplare;

 

2. Centralizator privind certificatele de concediu medical aferente lunii/lunilor pentru care se solicită recuperarea sumei, conform modelului prevăzut în Anexa 1 la Ordinul nr.15/1.311/2018;

 

3. Copia declaraţiei D112, Anexa 1 si 1.1 pentru luna / perioada de recuperare.

 

4. Exemplarul al 2-lea (formularul roz) al tuturor certificatelor de concedii medicale completate la rubrica platitor aferente lunii/perioadei pentru care se solicită recuperarea .

5. Dovada platii la zi a obligatiilor pentru concedii si indemnizatii – FISA 480 de la ANAF.

Dosarul se intocmeste pentru fiecare luna si se depune in maxim 90 de zile, conform art. 40 din OUG nr.158/2005 cu modificarile si completarile ulterioare.