Furnizorii de servicii medicale aflati in contract cu CAS Bacau in situatia in care se constata ca sunt carduri blocate – eroare 15 si carduri invalide – eroare 5 ale asiguratilor ce apartin CAS Bacau sunt rugati sa apeleze la telefon 0234570971 sau 0234576946 sau la adresa de email cns@casbc.ro in vederea rezolvarii acestor situatii.  Pentru situatiile cand asiguratii apartin altor CAS, furnizorii de servicii medicale se vor adresa acestora, similar, la telefoanele publicate pe site-urile CAS.

Dupa terminarea programului de lucru al CAS Bacau solicitarile transmise pe e-mail de catre furnizorii de servicii medicale referitoare la deblocarea cardului in e-card sau modificarea starii cardului pot fi adresate la adresa de e-mail suport.ceas@casan.ro in zilele lucratoare de la 08-20 iar in zilele nelucratoare intre 08-16.
 

Pentru sesizarile facute prin email se vor comunica informatiile urmatoare:

- In subiectul mesajului se specifica codul de eroare (Card blocat -15 sau Card invalid -5)

- In corpul mesajului se specifica CID-(urile) cu probleme


Mentionam ca pentru cardurile blocate este necesar CID-ul (codul asiguratului), iar pentru cardurile invalide numarul cardului (numar document). 


Pentru situatiile de carduri blocate, dupa ce se finalizeaza procedura de deblocare de catre specialistul CAS, furnizorul de servicii medicale va trebui sa execute urmatoarele operatiuni:


1.  Va introduce cardul in cititor si dupa introducerea pin-ului ii va aparea mesaj precum cardul este blocat. 


2.  Va deschide ferestra pacienti din meniul Fisier.


3.  In aceasta fereastra va apasa pe butonul Reset PIN eCard  si cand terminalul va cere PIN-ul de reset se va introduce combinatia “0000” (adica 4 de zero). PIN-ul cardului este acum 0000.


4.  Pentru a schimba PIN-ul cardului se va apasa butonul Schimba PIN eCard 


5.  Prima oara se va cere pin-ul actual al cardului, adica: 0000 si apoi se va apasa tasta de accept


6.  In continuare terminalul va cere PIN nou in care se va completa PIN-ul care se doreste si apoi se va apasa tasta de accept.


7.  Terminalul va cere sa se confirme PIN-ul introdus anterior. 


8.  Dupa apasarea tastei de accept de la terminal se va afisa un mesaj precum ca PIN-ul a fost schimbat cu succes.

 

Mentionam ca pentru situatiile in care asiguratii detin un card care a fost activat, dar au uitat PIN-ul, procedura este de a se tasta 5 PIN-uri, dupa care, daca nu s-a reusit identificarea, cardul devine automat blocat si trebuie executata procedura mentionata mai sus (Tel CAS, CID, dupa deblocare pasi 1-8)


Pentru situatiile de carduri invalide, dupa ce se finalizeaza procedura de catre specialistul CAS, cardul devine operational si poate fi folosit de catre asigurat cu pinul stabilit de acesta in momentul activarii cardului.

 

O mentiune si pentru furnizorii care folosesc semnatura digitala cu token Oberthur. Pentru a elimina mesajul Eroare verificare card activat (-64) trebuie sa aiba instalata minim versiunea Authentic Manager 4.5.4. Este recomandat sa contactati furnizorul semnaturii electronice pentru a va face update-ul la Authentic Manager.