2019.06.19 - Anunt
In atentia tuturor furnizorilor de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale

          Casa de Asigurari de Sanatate a judetului Giurgiu anunta furnizorii de servicii medicale, medicamente  si  dispozitive medicale, urmatoarele:

I) Pentru furnizorii care la data de 30.06.2019 se afla in relatie contractuala cu CAS Giurgiu, contractele pentru anul 2019 se prelungesc prin acordul partilor pana la data de 31.07.2019, prin acte aditionale, in vederea asigurarii continuitatii acordarii asistentei medicale, cu indeplinirea de catre furnizori a tuturor conditiilor privind relatiile contractuale dintre casa de asigurari si acestia : documente, conditii de eligibilitate, etc).

       Conditiile acordarii asistentei medicale in baza actelor aditionale sunt cele prevazute in actele normative in vigoare pe perioada derularii actelor aditionale (HG 140/2018, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul MS/CNAS nr. 397/836/2018 cu modificarile si completarile ulterioare).

      Perioada de transmitere electronica a cererilor este 19.06. – 25.06.2019.

       Actele aditionale pentru luna iulie 2019 se incheie pana la data de 28.06.2019, prin semnarea de ambele parti.

 

II) Procesul de contractare pentru perioada august 2019—decembrie 2019, pentru toti furnizorii de servicii medicale/medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu/dispozitive medicale, pe toate domeniile de asistenta medicala, se desfasoara in luna iulie 2019. Data limita de finalizare a procesului de contractare este de 31.07.2019.

Procesul de contractare se va desfasura dupa cum urmeaza:

1) Pentru furnizorii care au in derulare contracte de furnizare de servicii cu casa de asigurari pana la data de 31.07.2019, relatiile contractuale se continua prin incheierea de acte aditionale cu valabilitate pana la data de 31.12.2019;

2) Pentru furnizorii noi care nu se afla in relatie contractuala cu casa de asigurari, se fac aplicabile prevederile Art. 196 din Anexa 2 la HG nr. 140/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, urmand a fi incheiate contracte cu valabilitate pana la data de 31.12.2019.

          La incheierea atat a actelor aditionale, cat si a contractelor noi, furnizorii trebuie sa indeplineasca toate conditiile privind relatiile contractuale cu casa de asigurari de sanatate (documente, conditii de eligibilitate, etc).

         Conditiile acordarii asistentei medicale – atat in baza actelor aditionale, cat si in baza contractelor noi incheiate, modalitatea de stabilire a sumelor, sunt cele prevazute in actele normative in vigoare pe perioada derularii actelor aditionale (Ordinul MS/CNAS nr. 397/836/2018, cu modificarile si completarile ulterioare si HG nr. 140/2018, cu modificarile si completarile ulterioare).