Formulare angajatori

Nr. crt. Denumire formular Explicații
1. Adeverință zile cocediu medical Adeverinta pentru eliberarea de concedii medicale