1. După obţinerea certificatului digital de la oricare dintre furnizorii de certificate digitale acreditaţi în condiţiile Legii 455/2001 privind semnătura electronică, furnizorii aflaţi în relaţie contractuală cu CAS  vor descărca, completa şi semna electronic cu semnatura electronica extinsa care se doreste a se inregistra in SIUI  cererea tip în format .pdf . In situaţii deosebite,cand nu pot utiliza acest formular, furnizorii pot utiliza  cererea tip în format .doc. care va fi completată, stampilată si depusa la sediul CAS Giurgiu. Cererile care nu au toate campurile completate sau sunt incorect completate, nu se iau in considerare si vor fi clasate fara atentionarea solicitantului.


2. Cererea in format pdf se va transmite de la adresa de mail declarata la autoritatea emitenta a certificatului digital;

3. Cererea se transmite numai  electronic la adresa adi@casgr.ro  cu denumirea subiectului e-mailului "Cerere Certificat Digital", conținutul  mesajului este  opțional.


4. După înregistrarea datelor de către CAS, furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale vor primi un e-mail de confirmare;


5. Furnizorii noi in relaţie cu CAS Giurgiu vor solicita si convenţia cu cheia de licenţa SIUI ( se bifează corespunzator in formular). Cheia de licenţă se generează pe cod de identitate fiscală si este unică pe CAS, indiferent de numărul de certificate deţinute de furnizorul de servicii medicale. Retransmiterea altei chei de licenţă duce automat la anularea cheii de licenţă solicitate anterior acestei cereri.

 

6. Persoana pentru care se solicita inregistrarea certificatului digital trebuie sa fie angajat sau reprezentant legal,  declarat prin mapa de contractare, la toti furnizorii cu care este asociat certificatul.

 

Conexiunea ONLINE presupune existenţa certificatului digital valid ( cu tokenul conectat la calculator), inregistrarea cerificatului de catre CAS si cheia de licenţa SIUI introdusă in aplicaţie.