2023.03.24   – Anunt


In atentia tuturor furnizorilor de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale

 

          Casa de Asigurari de Sanatate Giurgiu anunta furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale ca, pentru asigurarea continuitatii acordarii asistentei medicale pentru lunile aprilie-iunie 2023, contractele de furnizare de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale, aflate in derulare, se vor prelungi prin acte aditionale, cu indeplinirea de catre furnizori a tuturor conditiilor privind relatia contractuala cu CAS Giurgiu (documente, conditii de eligibilitate etc).

 

 Conditiile acordarii asistentei medicale in baza actelor aditionale sunt cele prevazute in actele normative in vigoare pe perioada derularii actelor aditionale (Hotararea de Guvern nr. 696/2021, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul MS/CNAS nr. 1068/627/2021, cu modificarile si completarile ulterioare).

 

Contractarea si decontarea serviciilor medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in lunile aprilie-iunie 2023, prin acte aditionale la contractele derulate in anii 2022 si 2023, se vor face din sumele alocate pe domeniile de asistenta medicala corespunzatoare prevazute in bugetul Fondului national unic de asigurari de sanatate pentru anul 2023.