Casa de Asigurari de Sanatate Giurgiu anunta furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale ca, pentru asigurarea continuitatii acordarii asistentei medicale pentru lunile ianuarie-martie 2022, contractele de furnizare de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale incheiate si derulate in anul 2021 se vor prelungi prin acte aditionale, cu indeplinirea de catre furnizori a tuturor conditiilor privind relatia contractuala cu CAS Giurgiu (documente, conditii de eligibilitate etc).

 

      Conditiile acordarii asistentei medicale in baza actelor aditionale sunt cele prevazute in actele normative in vigoare pe perioada derularii actelor aditionale (HG nr. 696/2021 si  Ordinul MS/CNAS nr. 1068/627/2021, cu modificarile si completarile ulterioare).

 

      Contractarea si decontarea serviciilor medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in lunile ianuarie – martie 2022, prin acte aditionale la contractele derulate in anul 2021, se vor face din sumele alocate pe domeniile de asistenta medicala corespunzatoare prevazute in bugetul Fondului national unic de asigurari de sanatate pentru anul 2022.