2023.05.31 - Anunt
In atentia tuturor furnizorilor de servicii medicale, medicamente cu si fara contributie personala in ambulatoriu si dispozitive medicale

 

          Casa de Asigurari de Sanatate Giurgiu anunta furnizorii de servicii medicale, medicamente cu si fara contributie personala in ambulatoriu si dispozitive medicale ca, in luna iunie 2023, se va desfasura procesul de contractare a serviciilor medicale, medicamentelor cu si fara contributie personala in ambulatoriu si a dispozitivelor medicale, pentru anul 2023.

 

Contractele incheiate au valabilitate incepand cu data de 1 iulie 2023 pana la data de 31 decembrie 2023 si, pentru incheierea acestora, furnizorii trebuie sa transmita in format electronic la CAS Giurgiu -conform calendarului ce va fi afisat -  cererile tip de intrare in contract si cu documentele solicitate, conform prevederilor legale in vigoare.

 

 

 Conditiile acordarii asistentei medicale sunt cele prevazute in actele normative ce vor intra in vigoare incepand cu data de 1 iulie 2023: Hotararea de Guvern nr. 521/2023 si Ordinului MS/CNAS nr. .../441/2023 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate (act normativ aflat in curs de publicare in MO).

 

Facem urmatoarea precizare: incepand cu data de 1 iulie 2023 sunt aplicabile reglementarile Hotararii de Guvern nr. 401/2023 privind aprobarea Planului National de paturi pentru perioada 2023-2025 si conform acestuia, incepand cu 1 iulie 2023 numarul total de paturi aprobat la nivel national nu include numarul de paturi pentru ingrijiri paliative.

 

 

CALENDAR DE CONTRACTARE

            transmitere cerere si documente                                       06.06 - 13.06.2023   

                                                                                                              la CAS Giurgiu

           afisare liste dosare respinse                                                     14.06.2023       

                                                                                               la sediul CAS Giurgiu si pe pagina web a casei

           depunere/transmitere contestatii                                             15.06.2023           

                                                                                                         la sediul CAS Giurgiu

           afisarea rezultatelor privind contestatiile                               16.06.2023             

                                                                                               la sediul CAS Giurgiu si pe pagina web a casei 

           negociere spitale                                                                       23.06.2023                

                                                                                               la sediul CAS Giurgiu

                                                                                               ora 9.30 - Spitalul Judetean de Urgenta Giurgiu

                                                                                               ora  12- Spitalul Orasenesc Bolintin Vale

                                                                                               ora 14 - Spitalul Izvoru

                                                                                              ora 15- Spitalul Quality

           incheiere contracte                                                                   26.06-30.06.2023                    

             

 

                      se vor transmite urmatoarele documente :

 

             NOTA 

  

 

Documente contractare