IN ATENTIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE SPITALICESTI

 

 

 

- în vederea încheierii contractelor pentru plata contravalorii voucherelor de vacanţă prevăzute de art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2023, furnizorii de servicii medicale spitalicesti trebuie să depună la CAS Giurgiu pana la 10.08.2023, urmatoarele documente:

   - documentele necesare încheierii contractelor se pot transmite inclusiv în format electronic asumate fiecare în parte prin semnătura electronică extinsă/calificată a reprezentantului legal al furnizorului.