In atentia furnizorilor de servicii medicale in asistenta medicala primara si a furnizorilor de servicii medicale din asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice

 

          Casa de Asigurari de Sanatate Giurgiu anunta furnizorii de servicii medicale din asistenta medicala primara ca, pentru lunile septembrie-decembrie 2021, contractele pentru activitățile prevăzute la art. 3 alin. (4)—(51) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, se vor prelungi prin acte aditionale (cu valabilitate pana la 31.12.2021).

 

            De asemenea, pentru perioada mentionata se pot incheia contracte pentru activitatea de vaccinare impotriva COVID-19 si cu furnizorii din asistenta medicala primara care nu au incheiat pana in prezent contracte pentru aceasta activitate, precum si cu furnizorii din asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, inclusiv ambulatoriul integrat al spitalelor (organizati conform prevederilor legale in vigoare), aflati in relatie contractuala cu CAS Giurgiu, pentru care se incheie contracte distincte.

 

            De la data incheierii actelor aditionale/contractelor, in temeiul Ordinului MS/CNAS nr. 1929/848/2021, activitatea de vaccinare se poate realiza de catre medicii de familie atat in cadrul cabinetelor medicale, cat si la domiciliul  persoanelor.

 

 Durata contractelor se poate prelungi pe toata durata derularii procesului de vaccinare impotriva COVID-19, potrivit Strategiei de vaccinare din Romania.

 

 Conditiile acordarii asistentei medicale in baza actelor aditionale sunt cele prevazute in actele normative in vigoare pe perioada derularii actelor aditionale: OUG nr. 3/2021 privind unele mãsuri pentru recrutarea si plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 si stabilirea unor mãsuri în domeniul sãnãtãþii, cu modificari si completari si Ordinul MS/CNAS nr. 1929/848/2021 privind modificarea Ordinului MS/CNAS nr. 68/101/2021 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 4 alin. (1) si (3) din Ordonanþa de urgentã a Guvernului nr. 3/2021 privind unele mãsuri pentru recrutarea si plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 si stabilirea unor mãsuri în domeniul sãnãtãþii.