In atentia furnizorilor de servicii medicale in ambulatoriul de specialitate pentru specialitatea medicina dentara.

 

 

          Casa de Asigurari de Sanatate Giurgiu anunta furnizorii de servicii medicale in ambulatoriul de specialitate pentru specialitatea medicina dentara ca, in perioada 25.05.2023-31.05.2023, se deruleaza procesul de contractare pentru acest segment medical, conform prevederilor art. 196(3) din Anexa 2 a Hotararii de Guvern nr. 696/2021;

 

 

         Pentru  incheierea contractelor, furnizorii trebuie sa transmita electronic cererile tip de intrare in contract si documentele solicitate in vederea contractarii.

 

              Toate documentele necesare încheierii contractelor se transmit în format electronic si vor fi asumate fiecare în parte prin semnătura electronică extinsă/calificată a reprezentantului legal al furnizorului. Reprezentantul legal al furnizorului răspunde de realitatea şi exactitatea documentelor necesare încheierii contractelor.

 

 

            Conditiile de contractare pentru furnizori sunt cele prevazute in actele normative in vigoare, respectiv Hotararea de Guvern nr. 696/2021, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul MS/CNAS nr. 1068/627/2021, cu modificarile si completarile ulterioare.