Controale tematice pe luna mai 2015

 

- asistenta medicala primara:

- CMI Taschina Ludmila- loc. Gaiseni;

- CMI Aristide Ion-loc. Calugareni;

- CMI Stanescu Georgeana - loc.Giurgiu;

- CMI Galie Catalina- loc. Giurgiu;

Tematica de control:

1. Verificarea modului de respectare de catre furnizor a conditiilor existente la momentul evaluarii si a criteriilor care au stat la baza incheierii contractului;

          2. Verificarea modului de respectare de catre furnizor a clauzelor contractuale;

          3. Concordanta intre serviciile medicale contractate, raportate de catre furnizor si decontate de catre CAS si serviciile consemnate in evidentele specifice existente la nivelul cabinetului medical;

          Perioada supusa controlului: de la ultimul control tematic, pana la data verificarii.

- furnizori de medicamente:

          - SC Farmacia Felicia SRL- Famacia din loc. Rasuceni;

- SC Larisafarm SRL- Farmacia din loc. Cosoba;

Tematica de control:

1. Verificarea modului de respectare a conditiilor existente la momentul evaluarii si a criteriilor care au stat la baza incheierii contractului;

          2. Verificarea modului de respectare a clauzelor contractuale;

          3. Concordanta intre serviciile de furnizare de medicamente cu si fara contributie personala contractate, raportate de catre furnizor si decontate de catre CAS si serviciile consemnate in evidentele specifice existente la nivelul farmaciei;

          Perioada supusa controlului: de la ultimul control tematic, pana la data verificarii.

- asistenta medicala spitaliceasca:

          - Spitalul Judetean de Urgenta Giurgiu;

Tematica de control:

1. Verificarea modului de respectare a conditiilor existente la momentul evaluarii si a criteriilor care au stat la baza stabilirii valorii de contract; 

2. Verificarea modului de respectare a clauzelor contractuale;

3. Concordanta intre serviciile medicale contractate, raportate de catre furnizor si decontate de catre CAS si serviciile consemnate in evidentele specifice existente la nivelul spitalului.

Perioada verificata: 18.08.2012 - pana la data efectuarii controlului.