Controale tematice pe luna iunie 2015 - asistenta medicala primara: - CMI Stamate Daniela – loc. Bolintin Deal; - CMI Buscu Rodica, loc. Giurgiu; Tematica de control: 1. Verificarea modului de respectare de catre furnizor a conditiilor existente la momentul evaluarii si a criteriilor care au stat la baza incheierii contractului; 2. Verificarea modului de respectare de catre furnizor a clauzelor contractuale; 3. Concordanta intre serviciile medicale contractate, raportate de catre furnizor si decontate de catre CAS si serviciile consemnate in evidentele specifice existente la nivelul furnizorului; Perioada supusa controlului: de la ultimul control tematic, pana la data verificarii. - furnizori de medicamente: - SC Farmacia Felicia SRL- Farmacia din loc. Rasuceni; - SC Norocel Farm SRL- Farmacia din loc. Joita; Tematica de control: 1. Verificarea modului de respectare a conditiilor existente la momentul evaluarii si a criteriilor care au stat la baza incheierii contractului; 2. Verificarea modului de respectare a clauzelor contractuale; 3. Concordanta intre serviciile de furnizare de medicamente cu si fara contributie personala contractate, raportate de catre furnizor si decontate de catre CAS si serviciile consemnate in evidentele specifice existente la nivelul farmaciei; Perioada supusa controlului: de la ultimul control tematic, pana la data verificarii. - angajatori: - SC Reos Production SRL Giurgiu- cod fiscal 23596809; - SC Farinsan SA Gradistea- cod fiscal 8583155; Tematica de control: - Verificarea acordarii drepturilor reglementate de OUG nr. 158/ 2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate. Perioada controlata: 01.06.2012 - pana la data efectuarii controlului.