Controale tematice pe luna iulie 2015

 

- asistenta medicala primara:

- CMI Lata Maria- loc. Gradinari;

- CMI Vijiiac Simona- loc. Crevedia Mare;

- CMI Sotiriu Cristina- loc. Stoenesti;

- asistenta medicala in ambulatoriu de specialitate clinic:

          - CMI Calnicean Elena- loc. Giurgiu;

          - CMI Simion Simona- loc. Giurgiu;

Tematica de control:

1. Verificarea modului de respectare de catre furnizor a conditiilor existente la momentul evaluarii si a criteriilor care au stat la baza incheierii contractului;

          2. Verificarea modului de respectare de catre furnizor a clauzelor contractuale;

          3. Concordanta intre serviciile medicale contractate, raportate de catre furnizor si decontate de catre CAS si serviciile consemnate in evidentele specifice existente la nivelul furnizorului;

          Perioada supusa controlului: de la ultimul control tematic, pana la data verificarii.

- furnizori de medicamente:

          - SC 2na Farm SRL- Oficina din Gogosari;

- SC Roatafarm SRL- Farmacia din Roata de Jos;

- SC Rob Alex Med SRL- Farmacia din Adunatii Copaceni;

Tematica de control:

1. Verificarea modului de respectare a conditiilor existente la momentul evaluarii si a criteriilor care au stat la baza incheierii contractului;

          2. Verificarea modului de respectare a clauzelor contractuale;

          3. Concordanta intre serviciile de furnizare de medicamente cu si fara contributie personala contractate, raportate de catre furnizor si decontate de catre CAS si serviciile consemnate in evidentele specifice existente la nivelul farmaciei;

          Perioada supusa controlului: de la ultimul control tematic/ data intrarii in contract cu CAS Giurgiu, pana la data verificarii.