Controale tematice pe luna august 2015

 

- asistenta medicala primara:

- CMI Iacob Cristin- loc. Giurgiu;

- CMI Peretianu Cristiana- loc. Adunatii Copaceni;

- CMI Paraianu Victoria- loc. Iepuresti;

- asistenta medicala in ambulatoriu de specialitate clinic:

          - CMI Gudumac Monica- loc. Giurgiu;

          - CMI Baluta Iurie- loc. Giurgiu;

Tematica de control:

1. Verificarea modului de respectare de catre furnizor a conditiilor existente la momentul evaluarii si a criteriilor care au stat la baza incheierii contractului;

          2. Verificarea modului de respectare de catre furnizor a clauzelor contractuale;

          3. Concordanta intre serviciile medicale contractate, raportate de catre furnizor si decontate de catre CAS si serviciile consemnate in evidentele specifice existente la nivelul furnizorului;

          Perioada supusa controlului: de la ultimul control tematic, pana la data verificarii.

- furnizori de medicamente:

          - SC M Pharma Medical Concept SRL- Farmacia Poenari;

- SC Tin Farm SRL- Farmacia Cartojani;

Tematica de control:

1. Verificarea modului de respectare a conditiilor existente la momentul evaluarii si a criteriilor care au stat la baza incheierii contractului;

          2. Verificarea modului de respectare a clauzelor contractuale;

          3. Concordanta intre serviciile de furnizare de medicamente cu si fara contributie personala contractate, raportate de catre furnizor si decontate de catre CAS si serviciile consemnate in evidentele specifice existente la nivelul farmaciei;

          Perioada supusa controlului: de la data intrarii in contract cu CAS Giurgiu, pana la data verificarii.