Domeniul de asistență medicală

Calendar de raportare

Prescripții medicale, medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări de sănătate (FARM)

03-19.07.2024

Unități sanitare cu paturi (SPT)

05-19.07.2024 

Ambulatorii de specialitate pentru specialitatea clinică medicină fizică și de reabilitare (RECA)

10-19.07.2024

Asistență de medicină fizică și de reabilitare în sanatorii, inclusiv sanatorii balneare (RECS)

10-19.07.2024

Îngrijiri medicale la domiciliu (HC)

10-19.07.2024

Dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale în ambulatoriu (DISP)

08-19.07.2024

Consultații de urgență la domiciliu și activități de transport sanitar neasistat (AMB)

05-19.07.2024

Ambulatoriul de specialitate pentru medicină dentară (STOMA)

10-19.07.2024

Asistență medicală primară (MF)

01-19.07.2024

Programe naționale de sănătate (PNS)

03-19.07.2024

Ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile paraclinice (PARA)

08-19.07.2024

Ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice (CLIN)

06-19.07.2024