Raportare servicii medicale efectuate în decembrie 2023

Domeniul de asistență medicală

Calendar de raportare

Prescripții medicale, medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări de sănătate (FARM)

05.01.2024 – 20.01.2024

Unități sanitare cu paturi (SPT)

15.01.2024 – 31.01.2024

Ambulatorii de specialitate pentru specialitatea clinică medicină fizică și de reabilitare (RECA)

09.01.2024 – 31.01.2024

Asistență de medicină fizică și de reabilitare în sanatorii, inclusiv sanatorii balneare (RECS)

09.01.2024 – 31.01.2024

Îngrijiri medicale la domiciliu (HC)

09.01.2024 – 31.01.2024

Dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale în ambulatoriu (DISP)

10.01.2024 – 31.01.2024

Consultații de urgență la domiciliu și activități de transport sanitar neasistat (AMB)

09.01.2024 – 31.01.2024

Ambulatoriul de specialitate pentru medicină dentară (STOMA)

09.01.2024 – 31.01.2024

Asistență medicală primară (MF)

01.01.2024 – 20.01.2024

Programe naționale de sănătate (PNS)

04.01.2024 – 25.01.2024

Ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile paraclinice (PARA)

08.01.2024 – 31.01.2024

Ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice (CLIN)

06.01.2024 – 31.01.2024