2024.07.08 – Anunt


In atentia furnizorilor de servicii medicale in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitati clinice,   furnizorilor de servicii medicale de medicină fizică şi de reabilitare în ambulatoriu,  furnizorii de medicamente cu si fara contributie personala in ambulatoriu, furnizorii de dispozitive medicale in ambulatoriu si furnizorilor care deruleaza programe/subprograme nationale de sanatate

 

          Casa de Asigurari de Sanatate a judetului Giurgiu anunta furnizorii de servicii in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitati clinice, furnizorii de servicii medicale de medicina fizica si de reabilitare in ambulatoriu, furnizorii de medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu, furnizorii de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu si furnizorii care deruleaza programe/subprograme nationale de sanatate ca, in perioada 01.07-31.07.2024, se va desfasura procesul de contractare pentru perioada  1 august - 31 decembrie 2024.

 

 

Pentru  incheierea contractelor  cu CASA DE ASIGURARI DE SANATATE A JUDETULUI GIURGIU, furnizorii de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale si cei care deruleaza programe/subprograme nationale de sanatate trebuie sa transmita, in format electronic, la casa de asigurari de sanatate -conform calendarului afisat -  cererile tip de intrare in contract si cu documentele solicitate, conform prevederilor legale in vigoare.

 

 

 Conditiile acordarii asistentei medicale sunt cele prevazute in actele normative in vigoare: Hotararea de Guvern nr. 521/2023, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinul MS/CNAS nr. 1857/441/2023, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinul CNAS nr. 180/2022 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative si Hotararea de Guvern privind aprobarea programelor naţionale de sănătate.

 

 

 

CALENDAR DE CONTRACTARE

            transmitere cerere si documente                                       15.07 – 23.07.2024  

                                                                                                              la CAS Giurgiu

           afisare liste dosare respinse                                                     24.07.2024       

                                                                                               la sediul CAS Giurgiu si pe pagina web a casei

           depunere/transmitere contestatii                                             25.07.2024            

                                                                                                         la sediul CAS Giurgiu

           afisarea rezultatelor privind contestatiile                               26.07-31.07.2024             

                                                                                               la sediul CAS Giurgiu si pe pagina web a casei 

           incheiere contracte                                                                                 

              

 

 

                      se vor transmite urmatoarele documente :

 

             NOTA