In atentia tuturor furnizorilor de dispozitive medicale, tehnologii si dispozitive asistive

          Casa de Asigurari de Sanatate a judetului Giurgiu anunta furnizorii de dispozitive medicale ca, in perioada 25.10 - 27.10.2021 se va desfasura procesul de contractare pentru dispozitivele medicale, tehnologii si dispozitive asistive destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale in ambulatoriu, conform prevederilor pct. 19 din Anexa 47 – Dispozitii generale din Ordinul MS/CNAS nr. 1068/627/2021;

 

Pentru  incheierea contractelor cu CASA DE ASIGURARI DE SANATATE A JUDETULUI GIURGI, pentru perioada octombrie-decembrie 2021, furnizorii de dispozitive medicale, tehnologii si dispozitive asistive trebuie sa transmita electronic CAS Giurgiu, in perioada mentionata, cererile tip de intrare in contract, lista preturilor de vanzare cu amanuntul si/sau sumelor de inchiriere pentru dispozitivele medicale prevazute in contract, precum si documentele a caror valabilitate a expirat/expira in aceasta perioada.

Toate documentele necesare încheierii contractelor se transmit în format electronic si vor fi asumate fiecare în parte prin semnătura electronică extinsă/calificată a reprezentantului legal al furnizorului. Reprezentantul legal al furnizorului răspunde de realitatea şi exactitatea documentelor necesare încheierii contractelor.

 

Conditiile de contractare pentru furnizorii de dispozitive medicale, tehnologii si dispozitive asistive sunt cele prevazute in actele normative in vigoare, respectiv Hotararea de Guvern nr. 696/2021 si Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022.

 

Anexa nr.1 -cerere incheiere contract DM

Anexa nr.2 - lista personal

Anexa nr.3 - Declaratie program de lucru

Anexa nr.4 -Declaratie dispozitive reprezentant legal DM

Anexa nr.5 -Declaratie proprie raspundere reprezentant legal DM

Opis furnizori DM  2021