In atentia tuturor furnizorilor de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale

 

          Casa de Asigurari de Sanatate Giurgiu anunta furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale ca, pentru asigurarea continuitatii acordarii asistentei medicale pentru perioada aprilie-decembrie 2022, contractele de furnizare de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale derulate in anul 2022 se vor prelungi prin acte aditionale, cu indeplinirea de catre furnizori a tuturor conditiilor privind relatia contractuala cu CAS Giurgiu (documente, conditii de eligibilitate etc).

 

      Conditiile acordarii asistentei medicale in baza actelor aditionale sunt cele prevazute in actele normative in vigoare pe perioada derularii actelor aditionale (HG nr. 422/2022 pentru modificarea si prelungirea HG nr. 696/2021 si proiectul de de modificare, completare si prelungire a Ordinului MS/CNAS nr. 1068/627/2021).

 

 

       Pentru furnizorii care nu se afla in contract cu CAS Giurgiu, se aplica prevederile art. 196 din Anexa 2 a HG nr. 696/2021, astfel incat CAS Giurgiu va stabili in luna aprilie 2022 – termene de contractare, in functie de necesarul de servicii medicale, medicamente sau de dispozitive medicale, in limita fondurilor aprobate.

 

     Contractarea si decontarea serviciilor medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale furnizate in cadrul contractelor/actelor aditionale cu aplicabilitate dupa data de 1 aprilie 2022, se vor face din sumele alocate pe domeniile de asistenta medicala corespunzatoare, prevazute in bugetul Fondului National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate pentru anul 2022.

 

Machete

Cerere prelungire ctr.D.M

Cerere prelungire contract PRM

Cerere prelungire contr  FRM

Cerere contract monitorizare

Cerere prelungire contract vaccinare testare

Cerere prelungire contract primara, clinic, paraclinic, stoma