CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE GIURGIU este înregistrată ca operator de date cu caracter personal - Notificare la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal - Număr Registrul General 290.
 
 
Responsabil pentru protecția datelor (DPO) 
 
- Nr. telefon:          0731/374307
- Adresă de email:  dpo@casgr.ro
 
Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
 
Informare și acces la date cu caracter personal
 
Drepturile persoanei vizate de la care se prelucrează date cu caracter personal
 
Modalități de exercitare a drepturilor persoanei vizate