Controale tematice pe luna decembrie 2015

 

- asistenta medicala primara:

- CMI Anca Viorica- loc. Giurgiu;

- CMI Davida Vasile- loc. Giurgiu;

 

- asistenta medicala in ambulatoriu de specialitate paraclinic:

- SC Clinica SANTE SRL - punct de lucru din loc.Giurgiu, str. Vl. Tepes nr. 52;

- S.C. Centrul Medical Med-As 2003 SRL - punct de lucru din loc. Giurgiu, str. Calugareni nr. 23A;

 

- ambulatoriu de specialitate stomatologic:

          - CMI Bata Traian – loc. Giurgiu;  

Tematica de control:

1. Verificarea modului de respectare de catre furnizor a conditiilor existente la momentul evaluarii si a criteriilor care au stat la baza incheierii contractului;

          2. Verificarea modului de respectare de catre furnizor a clauzelor contractuale;

          3. Concordanta intre serviciile medicale contractate, raportate de catre furnizor si decontate de catre CAS si serviciile consemnate in evidentele specifice existente la nivelul furnizorului;

          Perioada supusa controlului: de la ultimul control tematic/ ultimii 3 ani, pana la data verificarii.

 

- angajatori:

- SC Real Estate Portual SRL- str. Portului nr. 1C; cod fiscal 18698705;

- SC Valceanca SRL- str. Prieteniei nr. 17; cod fiscal 7151892;

Tematica de control:

- Verificarea acordarii drepturilor reglementate de OUG nr. 158/ 2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate.         

Perioada controlata: 01.12.2012 - pana la data efectuarii controlului.